P.P.H. MALCER s.c.
Zacharzyn 29
64-800 Chodzież
sklep@malcer-porcelana.pl
+48 672 845 285
607-00-37-218
Koszyk jest pusty...
MALCER Porcelana
PFP marka Chodzież
PFP marka Ćmielów
...dla gastronomii
Popularne kolekcje

Polityka cookies i polityka prywatności

W niniejszej treści przez MALCER Porcelana należy rozumieć Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MALCER s.c. K. T. Bonusiewicz z siedzibą w: 64-800 Chodzież, Zacharzyn 29.POLITYKA COOKIES

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, zaś brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie tych plików i zapisanie ich w pamięci urządzenia.
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych (zwanych dalej Serwisem), których operatorem jest MALCER Porcelana.
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Informacje z tych plików nie posiadają jakichkolwiek danych osobowych przeglądających nasz serwis internetowy. W każdym momencie istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, co jednak może prowadzić do utrudnienia, a nawet uniemożliwienia korzystania z Serwisu.
Poniżej przedstawiamy możliwość zmiany ustawień konfiguracji obsługi plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie nie są zarządzane przez MALCER Porcelana, mogą również używać plików cookies, natomiast podlegają one wyłącznie polityce prywatności tych stron i MALCER Porcelana nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zapisaniu produktu do koszyka, dzięki której Użytkownik może swobodnie dokonywać zakupów.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Więcej informacji na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu malcer-porcelana.pl, należącego do firmy MALCER Porcelana, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie produktów
Zamawianie produktów oferowanych przez serwis malcer-porcelana.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane wiadomości
Firma MALCER Porcelana zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma MALCER Porcelana rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisu i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Partnerzy
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach nienależących do MALCER Porcelana. Firma MALCER Porcelana, właściciel serwisu malcer-porcelana.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu malcer-porcelana.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://malcer-porcelana.pl/polityka/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: firma MALCER Porcelana nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu malcer-porcelana.pl. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu malcer-porcelana.pl

RODO

informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczynamy stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, informujemy o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P. P. H.  MALCER s. c.  K. T. Bonusiewicz  z  siedzibą w: 64-800 Chodzież, Zacharzyn 29 dalej zwany Administratorem.

2. Dane kontaktowe Administratora:
adres e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl 
adres pocztowy:  P. P. H.  MALCER s. c.  K. T. Bonusiewicz  
ul. Zacharzyn 29, 64-800 Chodzież

3. Cel przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a/ zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w tym realizacji praw i obowiązków z niej wynikających,
b/ marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora,
c/ badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów,
d/ spełnienia obowiązków fiskalnych, rachunkowych i podatkowych,
e/ realizacji usługi newslettera jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
f/ działań analitycznych, statystycznych i związanych z archiwizacją,
g/ świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, h/ dokonywania transakcji i płatności,
i/ zapewnienia obsługi założonego konta klienta,
j/ obsługi zgłoszeń klienta, skierowanych do administratora przez formularz kontaktowy, kontaktu z osobą związaną z realizowanym świadczeniem usługi w szczególności poprzez telefon i e-mail (za zgodą klienta),
k/ organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych,
l/ windykacji należności.

4. Podstawa prawna.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Panią/Pana zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji do Administratora o zmianie zakresu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i/lub cofnięcia zgody.

5. Informujemy, że:
a/ Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
b/ Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
c/ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl

6. Administrator dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić innym podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, kredytowe i płatnicze lub wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać do kancelarii prawnych, operatorom systemów płatności, operatorom systemów e-mail, firmom informatycznym oraz firmom kurierskim.

8. Okres przechowywania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a/ niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
b/ okres niezbędny wynikający z przepisów prawa,
c/ w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do jej odwołania.

9. Oświadczenie Klienta.
Składając zamówienie Klient oświadcza, że:
a/ zapoznał się i akceptuje treść regulaminu wraz z zapisami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy.
b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
c/  wyraża zgodę na przesyłanie informacji, zamówień, faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
d/ został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych, ich korekty jak i do żądania ich usunięcia.

POLECAMY:

Serwis do kawy 1/3 Twoje Imię ASTRA

PROMOCJE:
losowo wybrany produkt

Serwis do kawy dla 12 osób / 39 części Kanclerz RITA - WYPRZEDAŻ -20%

SZYBKI KONTAKT:


P.P.H. MALCER s.c.
K. R. T. Bonusiewicz
64-800 Chodzież
Zacharzyn 29

 660 559 498
 handel@malcer-porcelana.pl